Geografie Chlory

9. dubna 2015 v 23:24 | Lâmina Fria

Chlora je nejmenší kontinent Sorfosu uprostřed oceánu, který se podle Chlořanů nazývá Modrý Elektrolyt nebo jen Elektrolyt, podle ostatních Sorfosanů není tolik významný, aby stál za pojmenování.
Kromě toho, že je Chlora označení pro kontinent, je to také jméno pro stát, jenž zabírá téměř celé území tohoto kontinentu. Na jihu kontinentu se nachází malé území, které oficiálně pod chlorskou správu nespadá. Je obklopeno chlorskými správními celky a sídlí zde chlorská vláda. Nevstahuje se na něj však žádný zákon z Chlory a civilisté sem mají vstup povolen pouze se souhlasem Velitele Eliminace (armády). Tento zvláštní kus země se lidově nazývá Exciton, jehož převážnou část zabírá honosné moderní město Tritolpikr. Oficiálně však svůj název nemá, a na mapě se tak speciálně neoznačuje.

Zbytek Chlory byl po posledním převratu rozdělen, tzv. disociován, do šesti různě velkých územních celků zvaných Ionty. Severovýchodní Ionty (Polymeron, Derivát a Rezistorna) se zaměřují především na vojenství, výrobu energie a těžký průmysl. Nazývají se souhrně Anionty. Naopak jihovýchodní Ionty, zvané Kationty (kam se řadí Anomerní Sukcese, Teflon a Skrob), se zabývají převážně zemědělstvím, lehčím průmyslem, vzděláváním a výzkumy biochemického rázu.
Všechny Ionty jsou téměř autonomní, ale vysoce na sobě navzájem závislé. Oficiálně podléhají stejným zákonům Chlory, avšak Cheministři (správci jednotlivých Iontů) mají právo do zákonů se schválením Lorda Chemovelitele zasáhnout dle aktuálních potřeb Iontu. Zákony jsou tak velmi pružné a podřízené potřebám občanů, přesto je jejich porušení přísně trestáno.
(např. v Polymeronu je běžné přenášet nebezpečné chemikálie po ulicích bez speciálního ochranného transportu, avšak v jižní části Anomerní Sukcese by vás za stejný počin kvůli přítomnosti vzácných rostlin, zemědělských ploch a sadů čekal trest smrti.)

Všechny Ionty mají přístup k Elektrolytu, avšak jen Kationty je využívají k rybolovu nebo rekreačním účelům. V severních Aniontech jsou téměř celá pobřeží (i s pořádnou částí vodní plochy) posázena příbojovými a vírovými elektrárnami, laboratořemi věnující se v Elektrolytu elektrolýzám a stanicemi přetvářejícími slanou mořskou vodu na pitnou. Jiné zdroje vody na Chloře téměř nejsou. Jedná se o chudý kontinent co do množství biologických druhů a podstatnou část vnitrozemí zabírá kamenitá poušť. Ta je však díky neustálé expanzi Polymeronu na ústupu.

Největší chlorskou zajímavostí jsou tzv. Pugny, dříve zvané Muri Pugnae. Jedná se o systém obranných vírů, které podle legend obklopovaly Chloru odnepaměti (odtud pramení pověsti o jejich magické síle a čarodějích, kteří je ovládali). Před stovkami let se údajně jejich magická síla vytratila, a tak se Chlořané museli začít zabývat alternativními zdroji energie, díky čemuž narazili na krematit a vymysleli, jak jej zpracovat.
Krematitové doly jsou však již téměř vyčerpané.VÝZKUM
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama