Ionty

10. dubna 2015 v 16:02

1. Iont: Polymeron - Je největší ze všceh Iontů, zabírá celý sever (celkem přes polovinu země) a rovněž v něm sídlí většina Chlořanů. V Polymeronu už nelze odlišit jednotlivá města od sebe, neboť postupem času splynula téměř všechna v jedno ohromné, a zeleň zde prakticky neexistuje, ne venkovní. Kdo si chce užít rostlinstva, musí si zřídit svou soukromou botanickou zahradu. Původně byl problém jen kvůli nedostatku místa, což lidé řešili střešními zahradami, nyní je však vzduch natolik znečištěn krematitem, že se na střechách daří už jen zhybridizovaným rostlinám, pro které je krematit hnojivem, avšak ty jsou převážně jedovaté, žahavé nebo zkrátka jen nevzhledné.
Místo bloků nebo čtvrtí se části jednolitého města rozlišují podle továrních komplexů; tedy kde původně bylo město Silurální Onyx s továrnou na polyamidová vlákna, tam je dnes tovární komplex Silon.
Polymeron je výlučně průmyslová oblast; továrny na zpracování krematitu - chlorského hlavního paliva - ale také zbraní, čistiděl a pokrmů (neboť s přírodními zdroji se zde počítat nedá) nepřestávají pracovat. Nakonec jediným "zeleným" místem v Polymeronu je sad v okolí vojenské akademie (zhruba 40 km2), kolem něhož je uměle pročišťován vzduch. Funguje však především jako úkryt pro studenty akademie před zraky továrníků. Zároveň také slouží jako jediný mezník určující konec a začátek "měst". Na východ od akademie se rozkládají komplexy patřící starému hlavnímu městu Meru, na jihovýchodě se nachází tovární bloky Styrenie.

2. Iont: Derivát - Je prvním a nejvýznamnějším "centrem kultury a vzdělanosti" na Chloře. Vše pramení z faktu, že právě sem, na východní pobřeží, byla umístěna centra ovládající obranu státu. Tato obrana je velmi zajímavá (a nikdo si vlastně není jistý, zda byla původně vskutku zamýšlena jako obrana). Chlora byla už krátce po rozvinutí vzdělání (mohli bychom říct po rozvinutí magie, ale nic takového už neexistuje) obklopena ohromnými víry, které přes sebe nepropustí žádné vodní plavidlo a díky častým bouřím, které se nad nimi vyskytují, ani letouny. Dnes se jim lidově říká prostě Pugny, před čtyřmi sty lety jim říkali Muri Pugnae (alespoň tak byly označovány v nejstarších dochovaých básních). Podle místních legend dlouhou dobu víry fungovaly samostatně (zde mají nejspíš svůj prapůvod pověsti o magii), až když jejich síla začala opadat, obrátili se Chlořané k vědě. Pravděpodobně vláda prvního Lorda Chemovelitele vypustila zvěsti, že za víry číhá nepřítel, a tak je třeba Pugny obnovit. Hledali alternativní energii a objevili krematit, který se stal zdrojem energie pro celou zemi.
Poté, co byla v Derivátu zbudována řídící střediska, odstěhovala se sem vědecká elita, která s sebou přinesla první opravdové školy a knihovny. Dodnes je jejich největší koncentrace právě v Derivátu.

3. Iont: Anomerní Sukcese - Je dnes asi nejchudším Iontem, který převážnou částí zasahuje do pouště ve vnitrozemí. Díky tomu byl celý Iont rozdělen na dvě části:
První, velmi se bouřící a po vědě lačnící část se nachází na na severu v poušti, avšak na hranicích s vyspělým Polymeronem, odkud získává pro své lidi důležité zásoby všech surovin výměnou za dělníky do továren.
Druhá, převážná část lidí žije na jihu u moře, kde se rozvinulo zemědělství. Původně bylo chloubou celé Chlory, avšak poté, co byla vynalezena syntéza potravin, udržuje se na jihu pouze z nouze, neboť Anomerní Sukcese již nemá prostředky, aby na jihu rovněž zřídila továrny.
Severní část Anomerní Sukcese se pokouší o připojení k Polymeronu, ale zatím nedošlo k žádným nepokojům (Velitelství přísně zakázalo posílat do Anomerní Sukcese jakékoliv zbraně).

4. Iont: Rezistorna - Patří mezi průmyslová centra, ale zaměřuje se především na výrobu věcí denní potřeby. Po posledním povstání zdejších anarchistů proti Velitelství byly zrušeny všechny továrny na výrobu zbraní a byly přesunuty do Teflonu. Západní část je mírně zemědělská, avšak plodiny dodává výhradně pro své lidi a nic nevyváží do zbylých částí Chlory. Tamější Lord Chemovelitel několikrát veřejně prohlásil, že Rezistorna na vývoz nemá, avšak byl rovněž několikrát ostatními Ionty označen za lháře, zloděje a zrádce, který svůj Iont nabádá k nekomunikaci, nebo dokonce k odtržení. Jaká je pravda, neví snad nikdo. Je velmi obtížné proniknout do uzavřené komunity v Rezistorně. Její obyvatelé fungují jako několik pokrevně spřízněných klanů, které mají své vlastní zvyky, tradice, spekuluje se i o víře, ale především mají vlastní agresivní jazyk: fluoridštinu.

5. Iont: Teflon - Velmi utrpěl po povstání Rezistorny, když na jeho úrodná pole byly na rozhodnutí Velitelství přesunuty továrny. Tehdy to bylo krušné období, avšak v poslední době tato drobná část na jihovýchodě opět vzkvétá, a dokonce se zde rozhodla usídlit většina důležitých úřadů Chlory.

6. Iont: Skrob - Nachází se zde nejstarší architektonické památky na Chloře, dokonce stavby, které připomínají chrámy. Jedině zde se uctívají teze o magii a náboženství, jinak je obojí na celé Chloře silně potlačováno. Vznikají zde dokonce organizace snažící se o obnovení obojího. Jde o velmi malý, ale pyšný kraj, neboť se tvrdí, že toto byla kolébka Chlory. Původně celek zabíral podstatně větší území a jmenoval se prostě Škrob. Po vládním převratu byl přejmenován na Amylosu s tím, že "Škrob" zní málo vznešeně a "Š" že je špinavé písmeno. Po dalším převratu se obyvatelé pokusili vydobýt si staré jméno, avšak dosáhli pouze kompromisu: Skrob, neboť Š je stále považováno za nečisté.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama