Vláda Chlory

10. dubna 2015 v 15:26
Chlora nemá oficiálně stanovené hlavní město - společnost za něj považuje zkrátka aktuálně to město, které má zrovna průmyslově nebo výzkumově navrch. Nová vláda totiž po převratu přesídlila mimo oficiální území Chlory - do Excitonu - odkud vydává své rozkazy a zákony. Díky tomuto tahu je tak jediná, na koho se zákony jí stanovené nevztahují, přesto je však pravděpodobně jediná, kdo je plně dodržuje.

V čele vlády stojí Lord Chemovelitel (titul L.Ch.) mající tzv. adiční moc. Hlavní pravomoce Lorda Chemovelitele stanovené adicí jsou jmenování a odvolávání Substituentů a rozhodování o mezinárodních interakcích. Tento titul není v žádném případě dědičný a většinou - pokud se jeho nositel nerozhodne jinak - trvá až do nositelovi smrti. V současnosti tuto pozici zastává Johann Aribert.
Lordu Chemoveliteli se přímo zodpovídají dvě hlavní vládní složky: Substituce a Eliminace.

Eliminace jako představitel vojenského útvaru a armádní správy čítá neomezené množství členů, kteří by měli mít zastoupení v každém z chlorských Iontů.
Představují moc eliminační, jejíž náplní bylo v minulosti "elimonovat hrozbu nepřátel" a dnes je především udržovat klid a řád v Iontech, ale i dohled na dodržování zákonů, předepsaných pracovních postupů a zacházení se zaměstnanci, na průběhy soudů a udělování trestů. Pod Eliminaci rovněž kromě vojska, stráží a soudů patří i věznice, ve kterých se stále běžně praktikuje (s ohromnou podporou Lorda Chemovelitele) trest smrti a to buďto krematitovými injekcemi nebo zplynováním. V některých Iontech jsou na příkaz Johanna Ariberta dokonce vězni (zejména ti obvinění ze zrady nebo praktikování náboženství) doporučováni jako testovací subjekty do laboratoří nebo jako pracovní výpomoc do radioaktivních dolů.
Eliminace má však i pravomoc soudní procesy katalyzovat, tedy zvrátit výsledek ve prospěch daného Iontu. V některých Iontech Eliminaci dokonce podléhá i válečný průmysl.

Poslední složkou vlády, která zastává především úřední funkce, je Substituce. Její moc se dělí na radikálovou, která umožňuje spravovat finance celé Chlory, pak nukleofilní, která spravuje rozdělení průmyslu a zemědělství v celé Chloře, a nakonec elektrofilní, kterou ovšem disponují jen nejvýše postavené Substituenty, tedy zástupci Substituce. Tato moc jim umožňuje zakládat v Iontech správní Cheministerstva a jmenovat Cheministry. Ti se stávají hlavními správci jednotlivých Iontů a věnují se tamějším aktuálním problémům (konkrétní výzkumy, školství, stavební projekty aj.)

Většina Eliminace a mnoho Substituentů sídlí přímo v chlorských Iontech. Členové obou složek jsou nominováni Cheministry.
VÝZKUM
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama